Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  a Gluténmentes BT kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Gluténmentes BT.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Gluténmentes BT birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.cornito.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: Gluténmentes BT

Cím: 7361 Kaposszekcső, Ifjúság u.17.

Cégjegyzékszám: 17-06-001915

Adószáma: 26458654-2-17

E-mail: [email protected]

Tel.: 06-20-381-6151

Weboldal neve: glutenmentesbt.hu

Az adatkezelésért felelős személy: a Társaság mindenkori ügyvezetője

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Név: Web-Server Kft.

Cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.

E-mail cím: [email protected]

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az adatkezelés időtartamán belül Ön jogosult adataival kapcsolatban  tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését kérni, az adatok törlését vagy zárolását kérni. Személyes adatait bármikor törölheti vagy letöltheti a „Fiókom” menüpontban.

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Gluténmentes Bt.-től arra vonatkozóan, hogyan kezeljük-e az Ön személyes adatait.

A Gluténmentes Bt. ez esetben a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
 • Adathordozhatósághoz való jog

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy megsértettük a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: [email protected]

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A Gluténmentes Bt a rendelés során megadott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése céljából kezeli. Az Sztv. 165 (1) és 169. (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A Gluténmentes Bt. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő év végéig kezeli. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig őrizzük meg.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról        szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)  bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatok feldolgozása

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Express One Hungary kft

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület

Adószám: 13947109-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Telefonszám: +36 1 8 777 400

E-mail: [email protected]

Web: www.expressone.hu

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállítását követő év végéig kezeli.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud nyújtani, az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni.   A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig vagy visszavonásáig. Személyes adatait bármikor törölheti vagy letöltheti a „Fiókom” menüpontban.

Adatkezelés hírlevél küldéssel kapcsolatban

Az adat kezelésének célja: vásárlóink értesítése a legújabb termékekről, akciókról.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresVásárlás folytatása
  Gluténmentes Bt. © 1988-2024 - Minden jog fenntartva